SLIM GEREGELD

Tot in de puntjes

Document report or business management concept: Businessman manager hands holding pen for reading, signing paperwork near payroll salary binder, summary report HR-human resources business bookkeeping

Salaris- en personeeladministratie

Het voeren van een gedegen salaris- en personeelsadministratie is een complexe aangelegenheid. Deze afdelingen kosten veel tijd en vereisen een diepgaande kennis van zaken. Slim Accountants kent de weg in het woud van fiscale regels en wetten en ontzorgt uw bedrijfsvoering als geen ander.

 

Salarisverwerking

Een correcte salarisverwerking vereist up-to-date kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het maandelijks terugkerend proces van verlonen, krijgt bij ons de best denkbare aandacht. Kwaliteit en continuïteit spelen daarbij altijd de hoofdrol.

Onze dienstverlening op het gebied van salariëring:

 • salarisadministratie
 • salarisstroken
 • loonbelastingopgaven
 • sociale verzekeringen
 • arbeidsrecht

Personeel en organisatie

Personeel & Organisatie

Uiterst belangrijk voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw ‘menselijk kapitaal’. Personeel en organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en allesbepalend bij het al of niet succesvol zijn van uw onderneming. Wij adviseren u graag bij het verbeteren van de continuïteit van uw human resource capaciteit (verzuimpreventie) en de beantwoording aan de actuele wet- en regelgeving. Ook op het vlak van bevordering van financiële flexibiliteit beschikken over de nodige expertise.

Voorbeelden van onze P&O-expertise:

 • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
 • werving en selectie
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
 • opstellen van personeelsadvertenties
 • verzuimbegeleiding en re-integratie
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt