SLIM IN BEDRIJF

Klanten

Bee in Media bv

Al in de aanloop van onze start als mediabedrijf fungeerde SLIM accountants als spil in het web van onze financiële bedrijfsvoering. Met een grote betrokkenheid leverde hun onafhankelijk en deskundig advies de basis voor het solide fundament waarop Bee in Media sinds 2018 haar activiteiten ontplooit.

Onze samenwerking voelde vanaf het eerste moment als een vertrouwd partnerschap. En nog steeds vormen we een krachtige twee-éénheid die het mogelijk maakt strategisch verantwoord te blijven groeien, bovenop een gedegen bedrijfs- en personeelsadministratie en onderbouwd met realistische rapportages, analyses en begrotingen.

Zo draagt Slim Accountants op alle bedrijfseconomische niveaus bij aan het succes en de duurzaamheid van Bee in Media. Met persoonlijke aandacht, oog voor detail en slimme adviezen – precies zoals ook wíj onze opdrachtgevers terzijde staan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt