SLIM IN COACHING

koersen op gezonde groei

Asian accountant working and analyzing financial reports project accounting with chart graph and calculator in modern office,finance and business concept.

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Wie het groeipotentieel van z’n onderneming maximaal wilt benutten, komt met regelmaat voor belangrijke beslissingen te staan. Iedere groeifase vraagt om het maken van verantwoorde keuzes.  Keuzes die bijdragen aan de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke en emotionele belangen. Wij helpen u op ieder cruciaal moment bij het maken van de juiste keuze, zodat u alle kansen op een succesvol leven als ondernemer én mens optimaal benut.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • begeleiding indien u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm)
  • begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft
  • begeleiding indien u kiest voor consolideren of innoveren
  • begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt