SLIM OP EEN RIJ

accuraat en klantgericht

Business women or accountant working on laptop computer with business document, graph diagram and calculator on office table in office.

Administratieve dienstverlening

Wij verzorgen een groot scala aan administratieve taken, van het opzetten van uw financiële administratie tot het bijhouden ervan. U kunt zich intussen volledig richten op dagelijkse gang van zaken in uw onderneming.

De volgende administratieve taken voeren wij graag voor u uit:

  • Het inrichten van administraties
  • Het beoordelen van administraties op doelmatigheid en functioneren
  • Het verzorgen van financiële administraties
  • Tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar)
  • Het samenstellen van aangiften omzetbelasting
  • Andere vormen van administratieve ondersteuning
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt