SLIM IN FISCALITEIT

met de vingers aan de pols

Buchhaltung- und Steuer

Fiscale dienstverlening

Niemand wil dief zijn van z’n eigen portemonnee. Daarom is het belangrijk  dat je altijd slim gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen. Onze slimme fiscalisten verlenen hierbij graag ondersteuning. Ze kennen de weg in de complexe wet- en regelgeving in Nederland en verdienen zichzelf vaak alleen al terug door op de meest gunstige fiscale mogelijkheden voor uw onderneming en privésituatie te sturen.

Op deze terreinen bieden wij ondersteuning:

  • Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting
  • (Her)structurering van Ondernemingen
  • Loonbelasting en sociale verzekeringen
  • Erfbelasting en Schenkbelasting
  • Fiscaaljuridische vraagstukken
  • Fiscale aspecten van vermogensbeheer
  • Dividendbelasting
  • Bedrijfsovername en –overdracht
  • Aandelen overname
  • Bezwaren
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt