SLIM IN STRATEGIE

visie met toekomst

Young Asian women work in financial accounting in a private office at home.

Financiële planning en adviezen

Financiële planning behelst het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Aan de hand van de resultaten formuleren we korte- en (middel)lange termijndoelstellingen en voeren we deze ook uit.

Wij brengen uw financiële toekomst graag voor u in kaart.

Onze expertise op het gebied van financiële planning:

 • sociale zekerheid en pensioenen
 • nalatenschap
 • fiscale aspecten bij de estate-planning
 • beleggen
 • inkomensplanning en vermogensbeheer
 • vermogen en eigen huis
 • huwelijkse voorwaarden en testament
 • fusie en overname
 • Opstellen of aanpassen van ondernemingsplannen
 • Uitwerken van ondernemingsstrategie
 • Organisatie en reorganisatie
 • Investerings- en groeistrategie
 • Financieringen en kredietaanvragen
 • Liquiditeitsbewaking
 • Kostenbeheersing
 • Ondernemingsvormen
 • Herstructurering
 • Fusies en overnames
 • Aandelenwaardering
 • Management buy-ins en buy-outs
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt