SLIM GEDRAGEN

met hart voor medewerkers

Document report or business management concept: Businessman manager hands holding pen for reading, signing paperwork near payroll salary binder, summary report HR-human resources business bookkeeping

Personeel en organisatie

Personeel & Organisatie

Uiterst belangrijk voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw ‘menselijk kapitaal’. Personeel en organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en allesbepalend bij het al of niet succesvol zijn van uw onderneming. Wij adviseren u graag bij het verbeteren van de continuïteit van uw human resource capaciteit (verzuimpreventie) en de beantwoording aan de actuele wet- en regelgeving. Ook op het vlak van bevordering van financiële flexibiliteit beschikken over de nodige expertise.

Voorbeelden van onze P&O-expertise:

 • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
 • werving en selectie
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
 • opstellen van personeelsadvertenties
 • verzuimbegeleiding en re-integratie

We ondersteunen en adviseren u bij:

 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Personeelsbeleid
 • Sociale verzekeringen
 • Verzuimverzekeringen
 • CAO-afspraken
 • Fiscaal vriendelijke beloningen
 • In- en uitstroom van personeel
 • Het bemiddelen in geschillen tussen werkgever en werknemer
 • Het opstellen van beëindigingsovereenkomsten en ontslagprocedures

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt